Ygg Trend — Administrace

Přihlášení do systému

Pro přístup k systému je vyžadováno ověření uživatele jménem (e-mailová adresa) a heslem.

  • Informační systém Vám umožní (jako prodejci obrub dodávaných firmou Ygg Trend) evidovat seznam Vašich poboček, přímo objednávat obruby a evidovat uskutečněné objednávky.

  • Uživatelské jméno a heslo získáte na základě vzájemné dohody s obchodním oddělením firmy Ygg Trend s.r.o. O možnosti získat přístup se informujte na obchod@yggtrend.cz

  • Pro přístup k informačnímu systému doporučujeme některý z webových prohlížečů, který podporuje HTML5 (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 5, nebo Internet Explorer 9 a vyšší ). Taktéž je nutná zapnutá podpora jazyka JavaScript a zapnuté Cookies.

  • V případě technických problémů, např. s přihlášením, nebo s chybou v systému, kontaktujte našeho administrátora j.pagac@yggtrend.cz.

Zadejte přihlašovací údaje